Vita & Morte

Oggi giornatina mica da ridere... nel 1943 nasceva Lucio Battisti e nel 1982 moriva John Belushi.


0 Responses